• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
danton'un ölümü - georg büchner
19. yüzyıl başlarında yaşamış, çok genç, 24 yaşında ölmüş olan georg büchner, dünya tiyatro tarihinde önemli yer tutan üç oyunu ile (diğer ikisi: woyzeck ve leonce ile lena) 20. yüzyılı belirleyen birçok düşünce ve tiyatro akımına öncülük etmiş, çağdaş tiyatronun gelişmesinde etkili olmuş bir yazardır.
danton ölümü, bütün toplumları etkilemiş fransız devrimi'ni konu alan, devrimin başkahramanlarının tarihsel yazgısını ve kaçınılmaz tragedyasını derin bir felsefi görüş, sağlam bir dramatik yapı zenginliği içinde tartışarak sergileyen çağdaş tiyatronun en iyi örneklerinden biridir.
  1. fransız devrimi'nin başrollerinden danton'u konu alan tiyatro.
    sezgi