1. tartılmak istenen cismi bir arada tutan,taşıyan nesnenin ağırlığı,kütlesi