1. güce dengeyi ama kendi, ama torunu vasıtasıyla getirdiği henüz belli olmayan, safi güçten oluşan, eskinin tatlı ani'si, şimdinin özenilen dedesi, sith lord'u.