1. davanın ihbar edilmiş olması, ihbar edilenin davaya müdahalesini zorunlu hale getirmez ve ihbar edilen kendiliğinden feri müdahil haline gelmez. ihbar edilen davaya ihbar eden yanında katılma yani feri müdahil olma talebinde bulunabilir.

    ihbar edebileceği bir davayı ihbar etmeyen veya geç ihbar eden taraf, rücu taleplerinde, ilk davada ileri sürmediği veya savunma hakkının engellendiği iddiasıyla karşılaşabilir, bu nedenle görülmekte olan davanızla ilgili bir kişi daha varsa mutlaka bu kişiyi de davadan haberdar etmek gerekmektedir.