1. taraflardan biri davayı kaybettiğinde bir üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa davayı üçüncü kişiye ihbar eder.
    ihbar mahkeme veya noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılmalıdır.tahkikat sonuçlanıncaya kadar yapılabilir.
    üçüncü kişi davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.
    ihbar tevali ettirilebilir.
  2. davanın ihbar edilmiş olması, ihbar edilenin davaya müdahalesini zorunlu hale getirmez ve ihbar edilen kendiliğinden feri müdahil haline gelmez. ihbar edilen davaya ihbar eden yanında katılma yani feri müdahil olma talebinde bulunabilir.

    ihbar edebileceği bir davayı ihbar etmeyen veya geç ihbar eden taraf, rücu taleplerinde, ilk davada ileri sürmediği veya savunma hakkının engellendiği iddiasıyla karşılaşabilir, bu nedenle görülmekte olan davanızla ilgili bir kişi daha varsa mutlaka bu kişiyi de davadan haberdar etmek gerekmektedir.