ddt


  1. (bkz: diklorodifeniltrikloroetan) sağlık açısından facia yaratan bir ziraii ilaç. insanda kanser yapıcı özelliği vardır.

    ülkemizde özellikle karadeniz bölgesinde çokça kullanılmış ve kanser oranlarının fırlamasına sebebiyet vermiştir. sonraları zararlarının anlaşılmasıyla çoğu ülkede yasaklanmıştır.