dede korkut

Kimdir?

dede korkut destanların ilk anlatıcısıdır. hikâyelerinde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. keramet sahibi olduğuna inanılır. gelecekten haberler verdiği söylenir. ozan ve kamdır. oğuzname’de, dede korkut’un 295 yıl yaşadığı ve islam dini peygamberi muhammed’e elçi olarak gönderildiği anlatılmaktadır.

oğuz han’a vezirlik yapmış olduğu da bilinir. kopuz çalıp, hikmetli sözler söyler. kopuzuna da kendine duyulduğu gibi saygı duyulur. bazı rivayetlerde ise ishak peygamberin soyundan olduğu söylenir. 9 ila 11. yüzyıllarda türkistan'ın aral gölü bölgesinde seyhun nehrinin aral gölü’ne döküldüğü yerde doğduğu, ürgeç dede adında bir oğlu olduğu ve bu bölgelerde hüküm süren türk hakanlarına danışmanlık yaptığı destanlarından anlaşılmaktadır. 570-632 yılları arasında (muhammed zamanında) yaşadığı da rivayet edilir. dede korkut kitabı’nda bir hikâye bittikten sonra çıkar bir destan söyler ve dua eder.

  1. türk ozanı.

    hikayelerinde oğuz türklerine mensup çocuklara yaptıkları, başardıkları işe göre isim verir. (salur kazan, boğaç han vb.) bu isim verme töreni kopuz çalarak isim verilecek kişinin boyunun ve soyunun söylenmesi ve dua eşliğinde isminin söylenmesi şeklinde olur.

    (bkz: boy boylayıp soy soylamak)