1. (bkz: def'i)

  arapça kökenlidir. aslen tepme, kovalama anlamına gelir. yani adam gelir borcun ifasını ister, siz de gelişine çakarsınız def'inizi, adam iki seksen. zamanaşımı def'i, ödemezlik def'i gibi türleri vardır. f harfinden sonra duraklamak gerekir ki alınan eğitimin seviyesi belli olmasın. maalesef, hukuk dilinin içine edilmesiyle fino köpeği isminden farkı kalmamıştır.

  > hey defi, gel kızım buraya!
  - hev hev, hehehe
  > aaaferim kızıma benim
  kurra
 2. defi defiblatör adlı cihazın kısaltmasıdır. (bkz: defibrilatör)
 3. (bkz: def'i)

  birisinin size karşı ileri sürdüğü hakkın kullanımını sınırlamak veya önlemek için kullandığınız haktır. hukukun her alanında karşılaşılan sayısız def'i vardır. adam sizden borcunu ister (bkz: zamanaşımı def'i) öne sürer kurtulursunuz. banka kefil olduğunuz adamın borcunu ister (bkz: tartışma def'i) öne sürer, git borcunu önce borçludan iste der, geciktirirsiniz. sahip olduğunuz def'ileri sizin öne sürmeniz gerekir, hakim siz söylemedikçe farkında olsa dahi belli edemez. gözden kaçması halinde zamanaşımına uğramış borcunuzu öder ve geri isteyemezsiniz.