1. defibrilator, kalbin normal dışı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç. fibrilasyona uğramış veya yeni durmuş kalbe elektrik enerjisini şok halinde verildiği takdirde kalp dışarıdan uyarılmış olur ve kasılır. kalbe defibrilatörle şok verilebilmesi için kalbin ventriküler flatter veya fibrilasyonda olması gerekir. tamamen durmuş kalbe şok verilmez. kalpteki vf/vt türü ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılır.