1. 1-tanrının varlığı akılla bilinebilir.
  2-yaratılış sonrası evrende doğa kanunları hüküm sürer.

  bu iki önermeye dayanan düşünüş biçimidir. akılcı yaklaşım sergilenir, tanrı’nın varlığını ispat için peygambere mucizeye gerek yoktur, akıl kafidir der. dolayısıyla dinlerin alayını reddetmiş olur. buna da bir anlamda bilimin cevap veremediği big bang’in tam da neden o zamanda meydana geldiği, öncesindeki boşluk nedir gibi sorulara tanrısal bir yanıt vermek diyebiliriz.

  john locke, jean-jacques rousseau , voltaire
  abi
 2. tanrı'nın varlığını kabul edip peygamber ve dini öğretilerin yok sayar. böyle muazzam bir ihtimaller zincirlemesinin kendi başına oluşmayacağını ve fizik ötesi bir gücü kabul eder. ama yaşama ve yaradılış nedenselliğine dair mantıklı bir açıklamaya sahip değildir.
 3. tanrının var olduğunu fakat belli bir din dolayısıyla da ahlak kuralı koymadığını öne sürerler. ahlaksız bir tanrının varlığının iddiası, gerçekten de inanılması güç bir inançtır.
 4. allah var ama din yalan diyenlerin olduğu grup.

  bi' nevi ateizmdir. yakında onlar da kafir birer zındık olacak.
 5. bu yola düşenlerin çoğunun sonradan ateist olduğu gözlemlenmiştir. günümüzün modasıdır aynı zamanda. kime sorsam ben deistim diyor. bir diğeri için:
  (bkz: agnostisizm)
 6. ateizme giden yolda bir basamak. bu adımdan sonra "yaratıcı varsa neden bu kadar adaletsiz ve kötü?" sorusunun sorgulandığı basamak geliyor.
 7. tanrının var olduğunu düşünen ancak belirli bir dine inanmayanların birleştiği nokta. her dinde bir takım çelişkiler var olduğundan ya da bilimle ters düşen yanları bu deist insanımızın canını sıktığından kendisi açısından mantıklı bir davranıştır. buna bir antitez sunulurken "tanrı neden yarattığı insanları bıraksın ya da onlar için birtakım ahlak kuralları koymasın vs" denir. cevabı çok basittir çünkü aslında 'insan' ismini alabilmiş olan kişinin zaten "hırsızlık yaparsan cehenneme gidersin" diye korkutulmadan kendi aklı ve vicdanıyla bunun yanlış olduğuna kanaat getirip bu davranışı yapmaması lazımdır. yani belki de tanrı, bizi yarattıktan sonra bir başımıza bırakarak bize bahşettiği akılla ne kadar doğru yolu bulabileceğimizi görmek istiyordur. (bkz: yaşasın rasyonelizm)
  eğer gerçekten böyleyse tanrının en sevdiği ülkelerden biri şüphesiz danimarkadır.
  !---- spoiler ----!

  2005 yılında zuckerman tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise, danimarka dünyanın en büyük dördüncü ateist veya agnostik grubun yoğunluğuna sahip ülkesidir ki, söz konusu araştırmaya göre ülke deki ateist veya agnostik (tanrının varlığını kabul etmeyen veya bilinemezcilerin) grubun oranı %43 ile %80 arasındadır.

  !---- spoiler ----!

  bakınız, bu insanların bir dinleri dolayısıyla uymaya çalıştıkları belirli bir norm yok. ancak allah allah, işin tuhafına bakın ki danimarka suç oranı en düşük ülkeler arasında.
  (bkz: biraz konudan saptım ama siz anladınız)
 8. gözlemlediğim kadarıyla tanrıya inanmayanların kafasındaki tanrı algısıyla çeliştiği için yine aynı kişiler tarafından küçümsenen, alt basamak olarak görülen inançtır. deist "bu evreni bir irade sahibi yaratmıştır" der. irade sahibinin önüne herhangi bir sıfat koymaz. bu varlığı iyi ya da kötü olarak tanımlamaz. dünyanın haline bakıp "tam bi yavşaksın tanrım" diyebilir belki ama dünyanın bu hali onun inancını sarsacak bir neden olamaz.
 9. if there is god, he does not interface with the running the universe. hist 104 notlarımdan ayrıca watch maker analojisi ile de ilgili imiş. yaratıyorsun neden takip etmiyorsun diyoruz ya bazen sanırım onla alakalı :d
 10. Radikal İslamcıların ve radikal atayizlerin zoruna giden güzide, harikulade inanç biçimidir. Ayrıca bir yaşam biçimidir. Tum dinleri reddeder lakin saygılıdır. Daha önce yazmışlar "ara durak" filan. O kendi durağınız olur. deizm ateizme başlangıç değildir. Hele hele saygısız hiç değildir.

  Açayım biraz..

  peygamberleri veya dinleri reddetmekle birlikte, insanoğlunun yapabildiklerinden daha yüce evrensel yaratıcı bir gücün varlığını, insanın doğuştan gelen aklıyla, doğa ve evrendeki kanun ve tasarımı kişisel gözlemleriyle onaylayarak ebedileştirmektir.

  semavi dinlerde yani musevilik, hıristiyanlık, islam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. bu inanış deizmde yoktur. deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler.

  bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.

  A) deizm'in kabul etmediği öğeler nelerdir?

  1- tanrı tarafından ilan edilmiş veyahutta yazıldığı iddia edilen kitaplara sahip olan dinlerin reddi.
  2- incil'in tanrı'nın sözü olduğunun reddi.
  3- mucizelerin ve kehanetlerin reddi.
  4- dini bilinmez öğelerin reddi.
  5- incil'deki yaratılış hikayesinin ve insanların doğuşta günahkar olduklarının reddi.
  6- Hristiyanlığın reddi.
  7- Yahudiliğin reddi.
  8-Tevrat'in insanlığa geldiği düşüncesine reddi.
  9-Kuran'ı Kerim'in reddi
  10-Müslümanlığa tıpkı Hristiyanlık ve Yahudilik gibi tamamen reddi.
  11- Ateizm, Agnostik ve türevlerine kesin red.  Son olarak islamcilara gelsin:

  islam dini açısından deizm'e inananların, islamcıların ne dediğinin pek ilgilendirmediği akım. insan oğlu kitaplara bağılı kalmak, kitaplara inanmak zorunda değildir.

  tanrıyla arasına herhangi bir kitabı koymak zorunda değildir, kitaplarda yazılanlara göre hareket etmek zorunda değildir.

  tanrıya olan sevgisine kimseyi karıştırmak zorunda değildir.

  işte bu noktada siz kitleniyorsunuz arkadaşım, kimse bir ''insan''ın ya da insanların kitaplarda yazdığı şeylere inanmak, onlara güvenmek zorunda değil, tanrıyla arasına herhangi birini koymak zorunda değil, ona olan sevgisi sadece ona özeldir, başkalarına değil, hele hele kitaplara hiç değil.
  bu da şarkımız hehe