• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
deliliğin tarihi - michel foucault
michel foucault, deliliğin tarihi'nde, deliliğin gündelik yaşamın bir parçası sayıldığı, kaçıklarla çılgınların sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları orta çağ'dan, tehlikeli sayılmaya başladıkları, tımarhanelere kapatıldıkları, öteki insanlarla aralarına ilk kez duvarların çekildiği 18. yüzyıla kadar, batı'da deliliğin arkeolojisini irdeliyor.

deliliğin fantastik dünyasında dolaşırken foucault, aslında "deli"nin bize onun deli olduğuna karar veren, onu öyle konumlandıran genel toplumsal harita üzerinde işgal ettiği yer itibarıyla yansıdığını gösteriyor. her çağın kendi ütopyası içinde kendini arındırdığı, saflaştırdığı, idealleştirdiği tarihsel yolculukta, delinin bu arınma ayin ve oyunundaki yerini ve rolünü kavramamızı sağlıyor. bu nedenle, deliliğin tarihi, aynı zamanda aklın tarihinin ana hatlarını da ortaya koyuyor: akıl, kendini ancak deliliğin zıddında, deliliğin zıddı olarak tanımlayabiliyor. öyleyse delilik, toplum düzeninin varlığı için gerekli; çünkü bu düzen ancak kendi negatifinin aynasında kimlik bulabiliyor.
  1. orijinal adı: raison et deraison. histoire de la folie a l'age classique.
    mehmet ali kılıçbay tarafından çevrilmiş. m. ali kılıçbay şöyle diyor sunuş bölümünde: "bu kitabın zor, hem de çok zor bir kitap olduğunu baştan söylemeliyim. zorluğun birinci nedeni, foucault'un çok zengin ve aşırı yoğrulmuş bir dil kullanmasıdır; buna bağlı olan ikinci neden, foucault kendine özgü bir fransızca geliştirmiştir ve bir çok kelime ve kavramı genel kabullerinin dışında veya bunları aşan bir şekilde, özel yüklemler içinde kullanmaktadır. ama bu kitabı asıl zor hale getiren, batı kültürünün felsefeye dayalı olmasına karşılık, bizde "felsefe yapma"nın olumsuz bir değer kazanacak kadar küçümsenmiş olmasıdır. bu durumun doğal sonucu olarak, batın dillerinin çok sayıda "saf felsefi" terim üretmiş olmalarına karşılık, türkçenin bunları gündeliğin terimleriyle karşılamak zorunda kalmasıdır."
  2. hocamın her fırsatta "bunu okuyun" dediği fakat bir türlü okumaya fırsat bulamadığım o kitap. allah yazandan da , okuyandan da razı olsun.