1. severek yerdik ama gramına ve içindekilere göre sanki biraz pahalıydı.