1. tunç çağından sonraki maden çağıdır. hindistan, mısır ve mezopotamya'da izlerine rastlasak da en net bilgileri akdeniz coğrafyasından elde ederiz.
    mykene uygarlığı tuncu işleyen ve kullanan bir ulustu. girit'te bir medeniyet inşa etmişlerdir. demir silah kullanan dorların gelişiyle bu medeniyet yıkılmaya yüz tutmuştur. girit'in efsanesi minotorun hapis olduğu labirent adını verdikleri krallıkları yıkılmıştır. bunun nedeni dorların demiri kullanabilmesiydi. dorlar militan bir ulus olduğu için kadın erkek herkes demir silahlar kullanırdı. bu yüzden eşit bir sosyal yapıları vardı. demir ucuzdu ve herkes kullandığı için de söz sahibi olurdu. militan olmaları nedeniyle yazılı kaynak bırakamadılar bu yüzden demir çağına ait yazılı kalıntılar çok çok azdır.

    dorlar kendi ulusu içinde eşitliği benimsemişti. girit'teki mykene topluluğunun üzerinde bir tabaka olmuşlardır. bu kültürün değerini anlayıp benimseseler de sosyal hayatta sınıflaşma ve ekonomik dengesizlik vardı. aka ve dor karışımı hellen kültürünün temeli sayılır bu çağ.
    bu çağa ait kaynak azlığı grek karanlık çağı olarak da nitelenir. homeros destanları sözlü kültürün kalıntısı olarak incelenir.
    sezgi