1. hücre gövdesinden çıkan tek veya daha fazla sayıdaki dallanmış ve kısa ipliksi uzantılardır
  2. bir nöronda uyartıyı alan kısımdır. uyartıyı diğer bir nörona aktaran kısım ise aksondur. sinir hücresinde iletim dendritten aksona doğru iken sinir hücreleri arasındaki iletimde aksondan dendrite doğrudur.