1. "yakışıksız, ölçüsüz, saygısızca davranışlarda bulunan (kimse)" demiş tdk..