1. derin duygular da büyük yapıtlar gibi bilinçli olarak söylediklerinden daha fazla anlam taşır her zaman. bir ruhta bir devinimin ya da bir tiksintinin sürekliliği yapma ya da düşünme alışkanlıklarında da görülür. ruhun kendisinin bile bilmediği sonuçlarda sürer gider. derin duygular evrenlerini kendileriyle birlikte dolaştırırlar

    tüm büyük eylemlerin tüm büyük düşüncelerin tüm derin duyguların önemsiz bir başlangıcı vardır.