1. paranın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi yada değerinin düşürülmesidir.
  gngrd
 2. devalüasyon, sabit kur sistemini benimseyen ülkelerin ekonomiye müdahale etme amacıyla başvurdukları, ulusal paranın diğer yabancı para birimleri karşısında değerinin düşürülmesi durumudur.

  ülkelerin devalüasyonla hedefledikleri, ithalat maliyetlerini artırarak bireylerin ihalat yapma eğilimlerini minimize etmeye calışmaktır. ihracat yönünde ise, uluslararası piyasada rekabet yönünden avantaj sağlayan ülkelerin diğer ülkelere göre daha cazip fiyat sunması ile ihracatın hacminin artırılması amaçlanmaktadır. ancak buradaki hacim artışı sadece miktar bazında kendine yer bulacaktır. bunun için şöyle bir örnek verirsek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum; 100 adet halıyı 1tl=2$ iken 50.000$'a ihraç eden bir firma 1tl=4$ iken 150 adet halıyı 37.500$'a ihraç edecektir. görüldüğü üzere halı adedi artmış ancak getirisi olan döviz tutarı azalmıştır.

  son olarak devalüasyonun ülke ekonomileri üzerindeki etkilerine bakacak olursak; az gelişmiş ülkeler ve petrol, doğalgaz gibi emtia ithalatçısı ülkelerin maliyetleri devalüasyon ile doğrudan ve dolaylı olarak artmış olacaktır, artan bu maliyetler fiyatlar genel seviyesini yukarı çekecek yani enflasyonu tetikleyecektir.
 3. sıklıkla yanlış kullanılan bir terimdir kendileri. türkiye'de şubat 2001'den beri kullanılan devalüasyon, aslında eski alışkanlıkların sürdürülmesidir. devalüasyon sabit kur rejimlerinde, yerel paranın yabancı paralar karşısında, merkez bankasının bilerek ve isteyerek değerini düşürmesidir. yani tam karşılığı paranın değerinin düşürülmesidir. bu zorunluluk da olsa bir tercihtir.

  serbest kur rejimlerinde ise ingilizcede devaluation yerine depreciation kullanılmaktadır çünkü burada belli bir otorite doğrudan paranın değerini düşürmüyor. piyasa şartlarına göre, para kendiliğinden diyebileceğimiz bir temelde, değer kazanıyor veya kaybediyor. buna tam türkçe karşılık olarak paranın değersizleşmesi diyebiliriz.
 4. araba aldığınız günün ertesi günü iki araba alacak parayı kaybetmektir.
  ramel
 5. paranın satın alma değerinin azalması. gerçekte bu işlem, satın alma gücü düşmüş bir paranın değer kazanması için yapılır ve resmi kurum yabancı paralar cinsinden düşürülmesi anlamına gelir. yabancı paraların gerçek değerleri resmi kurların üstüne çıktığı zaman deavüasyon yapılır. böylece dışalım malların ulusal para cinsinden fiyatların yükselir, buna karşılık dışsatım mallarının yabancı para cinsinden fiyatları düşürülür. bununla dışalımın kısılarak dışsatımın arttırılması amaçlanır. dış ödemelerde açık veren yada dışsatımı dışalımından az olan ülke, ulusal paranın dış değerini düşürerek dış alımı azaltıp dışsatımı arttırabilir. sonuç olarak ödemeler dengesindeki açık kapanmış olur. devalüasyon yapılan ülkelerde dışsatım malları üretim ve sunumu, fiyatlar yükselsede kolaylıklar arttırılamıyorsa yada dışsatım malların sunumu elastik değilse devalüasyonun dışsatım arttırıcı etkisi gerçekleşmez. yine devalüasyon yapılan ülkelerde dış istem elastikiyeti uygun değilse yada söz konusu ülkenin dış satım mallarının fiyatının düşmesi dış ülkeler için fazla bir anlam ifade etmiyorsa devalüasyondan beklenen yarar yine sağlanamaz. devalüasyon yapılan ülkenin dış satım malları zorunlu gereksinim maddeleriyle ya da o ülke halkının yabancı mallara karşı özel bir tutkusu ve isteği varsa dışalım mallarının fiyatlarındaki artış dışalımı kısıcı bir etki yaratmaz.
 6. varlık fonu sonrası ne yazık ki türk lirasının yaşayacağı değer kaybı durumu. günde yüzde 1 kaybetmiş ya da haftada %10 farketmiyor.
  papa
 7. değer düşürümü; ülke ekonomisinde dış dengeyi sağlamak için başvurulan yollardan biri olup, ulusal paranın yabancı ülke paralarına göre değerinin düşürülmesidir. bir başka ifadeyle, ülke parasının değerini diğer ülke dövizleri karşısında düşürerek yeniden ayarlamaktır. revalüasyon kavramının zıttıdır. (bkz: revalüasyon)

  devalüasyonun amacı; dış alımı (ithalat) pahalılandırıp dışa satımı (ihracat) ucuzlatarak, ülkeye döviz girişini döviz çıkışına göre hızlandırmaktır. dış ödemelerinde açık veren, yani dış satımı dış alımından daha az olan bir ülke, bu açığını kapatmak için devalüasyona başvurarak dış satımını artırıp dış alımını azaltabilir.