1. tinin üç dönüşümü var nietzsche'ye göre; tin deveye, deve aslana ve son olarak aslan çocuğa dönüşür.

    'ama söyleyin kardeşlerim, aslanın gücünün yetmediği, ama çocuğun yapabileceği ne var ki? neden yırtıcı aslanın bir de çocuk olması gerekiyor ki?

    masumiyettir çocuk ve unutuş, yeni bir başlangıç, bir oyun, kendi kendine dönen bir çarktır, bir ilk hareket, kutlu bir evet deyiştir yaratma oyununa. ' (böyle söyledi zerdüşt, nietzsche, iş bank yay, sayfa :21)