• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
devlet üzerine; college de france dersleri (1989-1992) - pierre bourdieu
devlet üzerine, dünyaca ünlü fransız sosyolog pierre bourdieu’nün 1989’la 1992 arasında collège de france’ta verdiği derslerin notlarının derlenmesiyle oluştu. devlet, yazarın sosyolojik analizinde son derece merkezî olan ama nadiren böyle algılanan bir analiz konusudur. bu kitap, bourdieu’nün diğer çalışmalarında dolaylı biçimde ele aldığı devlet sorununu analizinin merkezine yerleştirerek incelediği yegâne çalışmasıdır.
  1. “devlet ne egemenlerin hizmetindeki bir iktidar aygıtına ne ihtilafların soğurulduğu tarafsız bir mekâna indirgenebilir: devlet, hayli ileri derecede ayrışmış toplumlarda, toplumsal hayatın bütününü yapılandıran müşterek inanç formunu oluşturur.”

    “zor sorular bu noktada belirmeye başlar. devlet hakkında kolay laflar edilebilmesinin sebebi, devlete dair söylemin üretici ve alımlayıcılarının, hem duruş hem gelenek olarak biraz anarşist bir yatkınlığa, iktidarlara karşı toplumsal olarak tesis edilmiş bir isyan eğilimine sahip olmalarıdır.”

    pierre bourdieu (1930-2002), 20. yüzyılın en etkin düşünürleri arasında yer alan, neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarından biridir. école des hautes en sciences sociales ve collège de france’da ders verdi. avrupa sosyoloji merkezi’ni, actes de la recherche en sciences sociales dergisini ve raisons d’agir yayınevini yönetti. sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.