• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
Yazar v. i. lenin
devlet ve devrim - v. i. lenin
"proleter devriminin devlet karşısında alacağı tutum, her zaman için pratik bir öneme sahiptir. 'devlet' konusunda oportünist önyargılara karşı mücadele etmeden, emekçi kitleleri genel olarak burjuvazinin, özel olarak da emperyalist burjuvazinin nüfuzundan kurtarma mücadelesi vermek imkânsızdır. onun için ben, bu kitapta öncelikle marx ve engels'in devlet teorisini inceleyecek ve bu teorinin oportünistlerce görmezlikten gelinen ya da çarpıtılan yönlerini bilhassa ayrıntılı olarak ele alacağım."
"devlet, sınıf karşıtlıklarının uzlaşmazlığının bir ürünü ve tezahürüdür. sınıflar arasındaki karşıtlıklar nesnel olarak uzlaştırılamadığı ölçüde, her yerde ve her zaman devlet ortaya çıkar. tersinden söylersek, devletin varlığı, sınıf karşıtlıklarının uzlaşmaz olduğunun bir kanıtıdır."
 1. lenin'in en sade kitaplarından biri. anarşistlerin, devletin direkt olarak ortadan kaldırılması fikrini eleştirir. "proleterya diktatörlüğü" kavramını mevcut koşullardaki burjuvazinin üstünde bulunan bir baskı aracı olarak tanımlar. devletin direkt olarak ortadan kaldırılması tezine, devletin sönümlenmesi kavramını açıklar.

  "devletin ortadan kalkması için, devlet işlerinin önce nüfusun ezici çoğunluğu için, ardından da herkes için anlaşılır ve yerine getirilebilir olan basit denetim ve muhasebe işlemlerine dönüştürülmesi zorunludur."
 2. lenin’in teori ile pratik arasında kurduğu başarılı dinamiği açıkça gösteren eseri. lenin, devrimin fiili deneyimi ile onu ihtiyaçlarının marx’ın devlet öğretisinin yeniden sunumunun canlandırılması olarak görse de bu eseri daha fazlasıdır. marx’ın düşüncelerine yeni bir bakış ve ağırlık kazandırmıştır.
  devrimci teori olmadan devrimci hareket olmayacağını söylemesi dolayısıyla bu eser üzerinde çalışmıştır. ikinci enternasyonal’in marksistlerinin devlet teorisine çok kaba yaklaştığı dönemde, pratik açıdan da çok yararlı bir eser olmuştur. kautsky’nin kuramları edilgendi ve devrimci değildi. kapitalist devletin ancak uyarlanabileceğini savunanlara karşı bir devrim daha yapmıştır bu eser. marx’ın anlattığı proleterya diktatörlüğünü de revize etmiştir. isviçre’de hazırladığı bu çalışma için marksizmin devlete yaklaşımı sorunu üzerine yazıyorum demiştir mektuplarında. geçiş döneminde kapitalizm ve komünizm arasındaki kombinasyonun nasıl olabileceğini pratik ve gerçekçi bir şekilde incelemiştir. proleterya diktatörlüğü ve özel mülkiyetin ortadan kaldırılması sınıflı toplumdan alınmış hukuk ve devlet teorileriyle idame ettirilemezdi. bunların yanında kitlelerin bilincindeki burjuva geleneklere karşı da mücadele edilmeliydi. siyasi iktidarın ele geçirilmesiyle bırakmamış kültürel devrim için de çalışmıştır. bu yüzden eser hem mücadeleyi etkilemiş hem de mücadeleden etkilenmiştir. teorinin pratikle bütünleşmesidir bir bakıma. rus tarihçiler devlet ve devrim’i, lenin’in yazılarının doruk noktası ve vasiyetnamesi olarak değerlendirmişlerdir.
  sezgi