1. zenginlerin refahını, servetini ve canını koruma altına almak.
  abi
 2. genel olarak;

  liberal akıma göre toplum sözleşmesi kapsamında kamu düzeni, temel haklar ve güvenliği sağlamak maksadıyla uzlaşma ve ortak çıkarı kollamak üzere oluşturulmuş yapı.

  marksizm'e göre; modern devlet, iktidara sahip olan burjuvazinin uzun vadede çıkarlarını korumak, sermayenin ve emeğin yeniden üretilmesini sağlamak için tahakküm ve düzen sağlayan, kapitalizme özgü ve kapitalist sistemin koruyucusu sömürü aracı.
  ozee
 3. fetoyu bitirmek?
 4. (bkz: vakı'a 63)
  (bkz: vakı'a 64)
  üretim araçları üzerinde aitlik iddia edenlere meşru zemin hazırlamaktır. (bkz: tapu)
  t
 5. uluslararası ilişkiler teorisine göre bir yerin devlet statüsüne erişebilmesi için dört temel ilkeye ihtiyaç vardır ;
  1)nüfusun devamlılığı (permanent population)
  2)bölge savunması (sınır) (defined territory)
  3)etkili bir hükümet (yönetim) (effective governmet)
  4)uluslararası ilişkilerde söz hakkının bulunması (capacity to into international relations),
  bu temel ilkeleri yerine getirdiğin taktirde sen artık bir devletsin ve senin temel amacın bu dört ilke üzerine kurulmalı.bunun yanında insan hakları evrensel bildirgesi ve temeli insan ve doğanın korunması üzerine kurulu bir felsefeye sahip olması devlet denilen organizmanın yapısını ve amacını oluşturmalı; ki bu devletin devamlılığı için esastır. ayrıca farklı ideolojilerin kendilerine ait farklı devlet yapıları mevcuttur. örneğin marxist devlet teorisi,liberal devlet teorisi veya faşist devlet teorisi gibi çeşitli devlet teorileri vardır ve bunlar bünyesinde bulundurduğu halkın ve sahip oldukları ekonomik yapının durumuna göre şekillenirler fakat hepsinin temelini oluşturan şey yukarıda ki dört temel ilkedir.
 6. orta sınıfa yüklenerek büyümeye ve gelişmeye çalışmak.

  ekmek ve şaraptan et yapmaya çalışsalar daha başarılı olacaklar gibi.
 7. devlet ülkedeki en büyük mafyadır.
  reisi vardır, ceza yapısı, kuralları ve haracı vardır.
  ve her mafya gibi büyümek ister.
 8. ilk toprağı çevirip burası benim diyene "nalakası var lan" diyeceğine burasıda benim diyenlerin başımıza musallat ettiği oluşum. temel anlamada özellikle ülkemizde zarara ortak olmadan direk kara ortak olan yapı.
  reax
 9. nüfusu çoğaltmak, evet her anlamda.
 10. platon’un "devlet" adlı eserinde yer verdiği üzere, devlet bir organizmadır. bir makro insandır.

  devlet, her insan gibi pragmatist ve bencildir. tam da bu yüzden amacı yoksulluk gibi majör konuları kökten çözmek değil, "sosyal yardım" adı altında yoksulları kendilerine gebe bırakmaktır.

  dünya'nın en müreffeh devletlerinde bile -makro insan- "yoksulluk ve yoksunluk" kavramlarının kökünü kazamamakta, daha doğrusu kazmamaktadır.