1. piaget'in zihinsel gelişim dönemlerinin ilk basamağı olan duyu-devinim döneminin aşamalarını oluşturur. devresel tepkinin üç türü vardır, bunlardan ilki birincil devresel tepkidir. birincil devresel tepkide(1-4. aylar arasında görülür) bebeğin tekrarlama yanılmayla tesadüfen keşfettiği hareketi durmadan tekrarlamasıdır, bu hareketler bedene dönüktür.
    devresel tepkinin diğer türü ise ikincil devresel tepkidir. ıkincil devresel tepkide bebek çevresinde bir olayı keşfedince veya şans eseri başlatınca onu devam ettirir, örneğin vurunca ses çıkaran bir oyuncağa defalarca vurması.(ikincil devresel tepki 4.-8. aylarda görülür) sonuncusu ise üçüncül devresel tepkidir. üçüncü devresel tepkide bebek etkin deneyler yaparak öğrenmeye başlar, örneğin nesneyi yere atıp bazılarının kırıldığını bazılarının ise kırılmadığını öğrenir.