1. devrim, inkılâp ya da ihtilâl, bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm. toplumsal değişimlerin insan iradesiyle hızlandırılması devrimleri oluşturur. belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli bir şekilde gerçekleşir.
  2. bir kovada kirli su varsa ve eğer siz onu bir musluğun altına bırakırsanız zamanla su temizlenir. işte bu eğitimdir!
    eğer kovayı bir tekmeyle devirirseniz işte bu devrimdir!!
  3. insanin kendine yaptığı yolculuğu, kendi devrimini yapmadan devrim olmaz. önce ınsanligi öğrenmeli, sevmeli.
  4. önce kendi başına kendinde, sonra yoldaşlarınla ülkende* :)
  5. bilinçaltı düşüncelerin harekete geçmesiyle varolan son durumda bilinç üstü yaşanılan durum.
  6. devletlerin yönetim biçimlerinde, yani rejimlerinde, toplumsal düzeninde yahut insanların düşünce biçimlerinde çok büyük değişiklikler gerçekleş(tiril)mesi "devrim" veya "ihtilâl" kavramlarıyla açıklanır. bir devrimde değişikliklerin güç kullanarak gerçekleştirilmesi gerekmez, ama büyük devrimler genellikle güç gösterisine, can ve mal kaybına neden olacak kitlesel boyutta çalkantılı süreçleri beraberinde getirir.