• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
devrim çağı 1789-1848 - eric hobsbawm
19. yüzyılda fransa ve ingiltere'den yayılan çifte devrim, başta avrupa olmak üzere bütün dünyanın çehresini değiştirdi. avrupa'nın sınırları yeniden çizildi. bütün dünya, kapitalist endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik, ingiltere merkezli yeni ve şiddetli bir batı sömürgeciliği dalgasına maruz kaldı. yeni üretim tarzları, eskilerinin yerini alırken, insanlık daha önce görülmemiş trajedilere sahne oldu. avrupa 1848'e kadar, burjuva liberalizmine karşı dayanışmacılığı, kolektivizmi, 'sosyalizm'i öne çıkartan emek hareketlerine tanık oldu.
 1. hobsbawm genel anlamda "irklar" ve "milliyetçilik" üzerinde çalışmalarda bulunmuş. ama modern çağı anlamadaki rolü de çok önemli. "devrim çağı-sermaye çağı-imparatorluk çağı-aşırılıklar çağı" dörtlemesi onun modern tarihe yaptığı en büyük katkılarından.

  devrim çağı 1789-1848, dörtlemenin kronolojik anlamda ilk kitabı.
 2. kapitalist endüstrinin ortaya çıkışı, söz konusu duruma neden olan etkenler ve öncesinde/sonrasında meydana gelen gelişmeleri toplumsal dinamikleriyle fransız ihtilalinden avrupa'da ortaya çıkan 1848 hareketlerine kadar ele alan çalışma.

  eric hobsbawn'ın 1789 sonrası insanlık tarihine yön veren süreci araştırdığı dörtlü serinin ilk ayağı.

  vakanüvis gibi değil de nedenselliğin anlamlı biçimde kurulabildiği tahlillerle ilgili tarihsel olguları barındıran kitap.
  ozee