• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
devrimin yorumu - françois furet
fransa'daki annales dergisi etrafında toplanan tarihçiler arasında yeralan françois furet'nin yapıtları, ülkesinde çok canlı tartışmalara neden oldu. furet, sorunsal tarih yaklaşımının en iyi çözümleyici ve kuramcılarından sayılıyor. furet'nin kavramsal tarih de dediği bu yaklaşımın en büyük özelliği, tarihçinin olaylarla çağdaş olan bilinçlerden uzaklaşıp, üzerinde çalıştığı döneme özgü söylemlerin yineleyicisi olmaktan kurtulma çabasıdır...

furet kitabının birinci bölümünde fransız devrimini kavramsallaştırmağa çalışarak bir sentez denemesinde bulunuyor. ikinci bölümde ise bu sentezin dayandığı malzeme ve fransız devriminin yorumlarının irdelenmesi yeralıyor.

"fransız devrimi tarihi yaklaşık iki yüz yıldır bir kökler anlatısı, yani bir kimlik söylemi olmaktan çıkmamıştır... 1789'da başlayan olaylar, aynı sorunlar ve simgeler çevresinde, nesilden nesile geçen birer ibadet ya da nefret nesnesi haline dönüştürülmüş anılarla birlikte durmaksızın yeniden yaşanmaktadır...

devrim yalnızca "çağdaş" fransa'yı ancak bir parçası olarak düşündüğümüz zaman anlayabileceğimiz siyasi uygarlığı kurmakla kalmamış, aynı fransa'ya işlenebilirliği sınırsız bir siyasi tartışma hazinesi ve bir sürü meşruluk çatışması da bırakmıştır..."
  1. daha önce fransız devrimi'ni yorumlamak olarak çevirilen kitap doğu batı yayınları'dan tekrar basıldı. annales okulun yöntemiyle devrimi yorumluyor. devrimin farklı perspektiflerle nasıl görüneceği üzerine düşünüyor. çok iyi bir tarih çalışması.
    sezgi