1. bir termal analiz tekniği. genellikle differential scanning calorimetry'nin kısaltması dsc olarak anılır. analiz yapacağınız malzeme için erime noktası, camsı geçiş sıcaklığı, çapraz bağlanma, dekompozisyonu hakkında bilgi verir.