1. genelde dynamic mechanical analysis kısaltması dma olarak anılır. malzemelerin üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, malzemelerin viskoelastik özelliklerini ölçer.