1. monofizitin aksi olarak isa'nın tanrısal vasıflara ancak kendisine incil verildikten sonra kavuştuğu, dolayısıyla meryem'in yalnızca insan oaln isa'nın annesi olduğunu kabul eder. isa çarmıha gerildiği zaman tanrısallığı kendisinden ayrılmış, insan olan isa acı çekmiştir.

    tersi (bkz: monofizit)

    harf ekleme