1. bir sistemin dipol gibi davranma ölçütüne verilen isimdir. dipol ise yerel çaplı radyo vericisidir. biri, öbürünün uzantısı olacak biçimde yerleştirilmiş, aynı boyda iki iletkenden oluşan yarım dalga dalgalığıdır.