1. ödemeler bilançosu kalemlerinin alacaklar toplamının borç toplamından fazla olması durumudur.
    gngrd
  2. bir devletin cari yıl içinde ihraç ettiği toplam mal ve hizmet bedelinin ithal ettiği toplam mal ve hizmet bedeli değerinden fazla olmasıdır. ödemeler bilançosunda denklik ilkesi gereği cari hata ve nota hesabında borçlar tarafına eklenti yapılmasıyla denk gösterilir.

    genellikle yüksek teknolojik imalat yapan veya hidrokarbon kaynakları olan devletlerde bu fazla görülmektedir.