1. kaslarda bulunan bir protein.

    işlevi kasın içinde bulunduğu ortamın elemanları ile kas içindeki hücre içi iskelet elemanlarını birbirine bağlayıp sabitlemektir.

    eksiklikliğinde kalıtsal bir hastalık olan duchenne kas distrofisine neden olur.