1. adını sonradan, icracılarının eserlerini divan isimli kitaplarda toplamalarından alan; nadir de olsa mensur eserlerinin de bulunduğu, manzum eserlerinin ise aruz vezniyle yazıldığı islamiyet, arapça ve farsça etkisi altında şekillenmiş olan yazılı osmanlı sanatı. gerek anlam gerekse şekil olarak olağanüstü güzellikte şiirlere imza atmış şairlerin edebiyatıdır. bunlar arasında en bilineni fuzuli başta olmak üzere nedim, baki, nefi, şeyh galip, hoca dehhani, necati bey, şeyhülislam yahya gibi ünlü ustalar ve esrar dede, yenişehirli avni, rasih, zati, sabit, hasan sezai gülşeni gibi kenarda kalmış ama yine bu edebiyata muhteşem beyitler katmış şairlerin yanısıra yavuz sultan selim, kanuni sultan süleyman, fatih sultan mehmet, ikinci selim, üçüncü ahmet gibi osmanlı padişahları sayılabilir.
    osmanlının son dönemleri ve cumhuriyet zamanında da aruzla şiir yazan şairler vardır. yahya kemal, tevfik fikret, cenap şahabettin, şinasi, mehmet akif ersoy bunlara örnek olarak gösterilebilir. hatta nazım hikmet, orhan veli gibi şairler de denemiştir.