• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
divan-ı kebir - mevlana
vikipedi den alıntı.

dîvân-ı kebîr (büyük divan) veya dîvân-ı şems-i tebrizî, muhammed celâleddin-i rûmî'nin söylediği ilahi aşk şiirlerinden oluşan, 44 bin 8 yüz 34 beyitlik (rubai beyitleri ile birlikte yaklaşık 50 bin beyit) nazım bir eserdir. mevlânâ'nın "âşıklar divanım" biçiminde adlandırdığı eser aynı zamanda "şems divanı" ya da "divan-ı şems-i tebrizî" olarak anılmaktadır. divan edebiyatında divanların, şairlerinin isimleri ile anılması geleneğine ters düşen bu son adlandırma; mevlânâ'nın gazellerinin sonunda kendi adı yerine (birkaç istisna dışında) her zaman şems-i tebrizi adını kullanmasından kaynaklanmaktadır.