1. dünya komünistlerine marksist bir eğitim vermek amacıyla 1921'de moskovada kurulmuş marksist üniversite. nazım hikmet de tedrisatından geçmiştir.