1. ölünün dümdüz yatırılarak gömülme biçimidir. anadolu'da erken tunç çağında görülmüştür. ölü rigor mortis geçirmeye başlamışsa zor gömüleceği için başvurulduğuna inanılıyor. görülen en eski yerler hacınebi mezarlığı, tekeköy ve ikiztepe'dir. yaygın bir gömü biçimi değildir.
    sezgi