1. edebi eserlerde bir olayı, duygu ya da düşünceyi canlandırarak anlatmaktır. günlük hayattı ise bir olayı olduğundan daha acıklı, abartılı bir biçime getirmektir.
  2. aslan burçlarının olayları dramatize etme konusunda en birinci olduğunu söylerler.