1. dsmac (medium access control with a dynamic duty cycle for sensor networks algılayıcı ağlar için dinamik görev çevrimli ortam erişim kontrolü) protokolü s-mac protokolünden esinlenmiştir. dsmac, iki performans metriği arasında fazla ek yüke maruz kalmadan iyi bir değiş tokuş sağlamaktadır ayrıca dsmac uygulama gereksinimlerinin önceki bilgilerine ihtiyaç duymadan değişen trafik koşullarındaki görev çevrimlerini ayarlayabilmektedir. daha belirgin olarak, uygulamaya bağlı olarak, bir algılayıcı öncelikle bir tarama fazı uygular, algılayıcı belirli bir periyot kanalı dinler, eğer varsa bir sync paketi tarafından içine alınmış var olan uyuma uyanma planını benimsemeye çalışır.

    fakat eğer periyodun sonuna kadar bir sync paketi alınmaz ise, algılayıcı düğüm kendinin komşuluktaki ilk aktif algılayıcı olduğunu varsayar ve özgürce planı seçer. sonra düğüm mevcut düğümleri, kendi planını sync paketlerinin her yöne periyodik yayın yapmasıyla bilgilendirir. her düğüm komşu düğümleri için bir senkronizasyon tablosu tutar. uyuma uyanma planına karar verildiği zaman, her düğüm saat senkronizasyon bilgilerini içeren sync paketlerini her yöne yaymaya başlar. ne zaman bir düğüm bir sync paketi duyarsa, kendi senkronizasyon tablosunu günceller ve kendi zamanlayıcısını sync paket oluşturucusuna göre ayarlar. alıcı düğümün ortalama gecikmesi o anki sync periyodunda toplanan bütün bir hop gecikme değerlerinin ortalama değeridir.
    akif