1. herhangi bir ülke vatandaşının avrupa birliğine üye devletlerden birine yaptığı sığınma başvurusunun üye ülkeler tarafından hangi koşullarda ve nasıl onaylanacağı hakkında bilgi veren yasadır.
  2. 1990 yılında irlanda'nın dublin kentinde imzalanan ve daha sonra pek çok değişikliğe uğrayan, mülteciler ile sığınmacıların kabul prosedürlerini düzenleyen sözleşme.

    sözleşme, mültecilerin belge işlemlerinin ilk ayak bastıkları sözleşmeye taraf ülkede yapılmasını şart koşmaktadır. burada karşılaşılan en büyük sorun ise, mültecilerin göç yollarındaki ilk durakları olan ve avrupa birliği'nin akdeniz'deki sınırını teşkil eden italya, ispanya ve yunanistan ile birliğin orta avrupa'daki sınırı olan macaristan'a iç avrupa ülkelerinden daha fazla sorumluluk yüklemesidir. sözleşme'de değişiklik yapılması gerektiğine dair eleştiriler 2011 yılında suriye iç savaşı'nın başlaması ile daha da alevlenmiştir. (bkz: 2015 avrupa mülteci krizi)

    sözleşme'nin sınırları "istenmeyen unsurlara" karşı daha güvenli hale getirilmiş bir avrupa kalesi inşa etme amacı taşıdığına dair eleştiriler de mevcuttur.