1. kısaca turizm, bacasız sanayi olarak adlanlandırılsa da bir çok ülkenin ekonomisinin önemli bir payını içinde barındırıyor. insanlar var olduklarından beri seyahat etmektedirler. m.ö. 4000 yıllarında sümerler tarafından tekerleğin bulunmasıyla bu seyahatler büyük bir hız kazanmıştır. aynı yıllarda malla takas şeklinde de olsa ilk yiyecek ve içecek alış-verişleri yapılmış, yol kenarlarında konaklama birimleri oluşturulmuştur.

    eski yunan’da, m.ö. 700 yıllarında olimpiyat oyunlarının başlaması, dünya turizm tarihinde önemli bir olay olarak kabul edilir.

    romalılar yollar boyunca hanlar ve tavernalar yaparak seyahatlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. hristiyanlık döneminde yol boylarındaki manastırlar, yolcuların konaklama ve yiyecek–içecek gereksinimlerini karşılamıştır. ticaretin gelişmesiyle canlanan ipek yolu boyunca konaklama ve yiyecek-içecek birimleri oluşmuştur.

    buhar gücünün ulaştırma araçlarında kullanılmasıyla seyahatlerin süreleri kısalmış, dolayısıyla sayıları artmıştır. sanayileşme de turizmin canlanması ve artmasına büyük katkıda bulunmuştur.

    1960’lardan sonra dünya turizmi, büyük bir tırmanışa geçmiştir. bugün bütün dünyada gelişmekte olan turizm, ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yer tutmaktadır.

    her konuda olduğu gibi konuyu ve özelliklerini anlamanın en iyi yolu, konunun tarihçesini bilmek ve tarihsel gelişimini incelemektir. turizm konusunu tahlil edebilmek için turizmin tarihini bilmek gerekir. turizmin tarih sürecinde yapılan hatalardan ve doğrulardan nasıl etkilendiğini görerek neler yapılması ve nasıl bir hal alması gerektiğini daha iyi anlayabiliriz.