1. unesco tarafından bireylerin temel eğitim hakkından yararlanmalarına vurgu yapmak üzere her yıl 8 eylül tarihini dünya okuma-yazma günü olarak ilan etmiştir.

    ilgili açıklamaya göre küresel çapta 15 yaş üzeri 758 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor. verilere göre türkiye'de ise bu sayı 7 milyonun üzerinde...