1. who (world health organization) olarak bilinen kuruluş.

    1948'de birleşmiş milletler'e bağlı bir birim olarak cenevre, isviçre'de kurulmuştur. merkezi halen cenevre'dedir. başkanı margaret chan'dir.

    çiçek hastalığının dünyadan eradike edilmesindeki (temizlenmesindeki) katkısı çok büyüktür. 1979'da eradike edildiğini açıklamıştır. tarihte insan eliyle yok edilen ilk hastalıktır. kişisel görüşüm modern global dünyanın en büyük başarısıdır. tabii 21.yüzyılda biyolojik savaş silahı olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. (bkz: çiçek eradikasyonu)

    her yıl dünya sağlık gününde (7 nisan) dünya sağlık raporu yayınlar.

    bütçesi 2014-2015 döneminde 4milyar$
    2016-2017 döneminde ise 4.4milyar$ olarak açıklanmıştır. bu fonun 929milyon$'lık kısmı üye ülkelerden, geri kalanı ise bağışçılardan elde edilmektedir. üyelerden en fazla pay sahibi 5 ülke şöyledir; abd 110milyon$, japonya 58milyon$, almanya 37milyon$, birleşik krallık 31milyon$, fransa 31milyon$. bu pay neredeyse her yıl sabittir, artan gelirlerin tamamı bağışlardandır.