1. dünya'da tüm ülkelerde aynı anlama gelen işarettir. dikkat çekmesi için sekizgendir,ve içinde "dobrovski"de yazsa o "dur" anlamına gelir.