1. elea okulunun kurucusu parmenides'in, bir şeyin nasıl ve ne şekilde var olabileceği soruları üzerine ortaya koyduğu görüş.
 2. sevgili parmenides ey!

  düşünmemeyi düşünürsem oluşacak paradoksun varlığını nasıl fasıllarla konuşalım?
 3. parmenides bu görüşü fark ettiğinde, aslında var etmeye ya da oluşturmaya değil, hayalgücü denilen şeyin olmadığına yöneltir bizi.
  bu görüşe göre; 'aslında her şey, var olan ya da düşünülen her şey, bizde kayıtlı' demek daha doğru gibi. yani; öğrenmek diye bir şey yok, her şeyi hatırlıyoruz.

  bunu en iyi açıklayan örnekler, dejavu, deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkınca yakamozu takip etmeyi biliyor olmaları vs. durumlardır.

  beynimizin büyük bir bölümünü kullanmadığımz söylenir. şimdilerde 'hayır kullanıyoruz ama çok aktif değiliz' de deseler de, bir söz akla getiriyor bu durum: 'insanın kaderi, alnında yazılı'

  bu söz öylesine bir atasözü mü, yoksa birileri bir şeyleri çözmüştü de böyle mi yansıttı bize?

  dejavu dediğimiz şey de, beynin anlık durması olarak nitelendirilse de, daha çok bilinç altının bilince karışması gibi.

  hayvanlardan zihinsel farkımız mantığımızın olmasıyla başlıyor. sonrasında çeşitleniyor olsa da, bu fark (yani mantık) bilinç ile bilinç altını ayırıyor. yani kaosun kontrolünü sağlıyor. çünkü, bilinç de bir kaos kurgusu altında.

  mantığa sahip olmayan bir canlı, bilinç altını yaşar. iç güdüsel dediğimiz şeyleri yapar. kimse öğretmez ona bazı şeyleri(bu durum evrimde de sıkça yer etmiştir.) yukarıda bahsettiğim örnekteki kaplumbağalar gibi.
  ama mantık, bilinç altımızı tutan bir duvardır. bu duvar bazen aşırı yüklenmeye tepki verir ve bazı onarılması gereken çatlaklara neden olur. bir baraj bentindeki çatlak gibi.
  oradan bilince doğru sızar. çatlak büyüdükçe tamiri daha zorlaşır ve kişi artık gözle görülen düzensiz tavırlar içine girer. bu, 'daha önce bunu yaşadım' demekle sonuçlanır. bu aslında beynin durması değil de, o ve diğer tüm zamanlardaki yaşananların bizde kayıtlı olması ile açıklanabilir gibi. buna dejavu diyorlar. delilere her an dejavu!

  evet, deliler bunlara en iyi örnektir. bilinçaltını yaşayan insanlar. mantığını kaybetmiş olanlar. belki de bu yüzden, delilik ile dahilik arasında ince bir çizgi var derler.
  her şeyi bilen bir deli olmak!
 4. var olanlar düşünüldüğü için mi vardır ki düşünülen her şey var olsun?