1. elea okulunun kurucusu parmenides'in, bir şeyin nasıl ve ne şekilde var olabileceği soruları üzerine ortaya koyduğu görüş.
  2. sevgili parmenides ey!

    düşünmemeyi düşünürsem oluşacak paradoksun varlığını nasıl fasıllarla konuşalım?