1. ecdis - electronic chart display and information system (elektronik harita gösterim ve bilgi sistemi); denizcilikte kullanılan elektronik haritalama sistemidir. 1980'li yıllarda çalışmalarına başlanan ecdis sistemi, halihazırda kullanılan kağıt haritaların elektronik ortama aktarılarak ekran üzerinde gösterilmesidir.

    gps, dgps, radar, gyro pusula, navtex, echo sounder (iskandil), autopilot ile de koordine edilebilen ecdis teknolojik bir seyir yardımcısı olarak kullanımdadır.
    haftalık yayınlanan harita düzeltmeleri (denizciler için yayınlanan seyir uyarıları) elektronik ortamda düzenlenebilmesi açısından zaman ve seyir emniyeti kavramında önemli bir nimettir.

    henüz tüm gemilerde bulundurulması zorunluluğu getirilmedi ancak ilerleyen yıllarda imo (uluslararası denizcilik örgütü) tarafından zorunlu hale getirilmesi ihtimali yüksek. her ne kadar kağıt haritalarda kullanılan paralel cetvel ve kör pergelinkarizması hiç bir şeye benzemese de teknolojinin getirdiği nimetler de aşikâr. (kişisel olarak halen kağıt haritaları tercih ediyorum)