1. organizmanın yaptığı edim yani bilinçli davranış karşılığında elde ettiği dönüte uygun olarak davranışı şekillendirme veya içselleştirme durumudur. en bilinen kuramcısı skinner'dir. edimin karşılığında alınan dönüt pekiştireç veya ceza olabilir. pekiştireçler davranışı kalıcı hale getirirken, cezalar davranışın görülme sıklığını anlık olarak azaltır. yani hiçbir ceza hiçbir olumsuz davranışı düzeltmez. sadece bastırır.
  2. kitap okuduğunu gördüğünüz çocuğa gülümser ya da bir çikolata verirseniz bu davranışı artma eğiliminde olacaktır. zihinsel süreçlerin işin içine katılması edimsel koşullanmanın olmazsa olmazıdır.