1. dilin sadece olguları betimleyen, kişisiz protokol cümlelerinden ibaret olmadığını, yani konuşan ve dinleyen tarafların bireysel özelliklerinin, içinde bulundukları şartların da etkili olduğunu, dilin ve söylenen sözlerin gücünün, insanların yaşamlarını değiştirebilecek kadar etkili olduğunu, “bir söz söylemenin bir

    edimde bulunmak olduğunu” en iyi görebileceğimiz yerlerden biri de shakespeare’in eserleridir. aristoteles
    poetika
    ’da, tragedyanın, kişilerin eylemlerinin, mutluluk ve felaket içinde geçen bir hayatın taklidi olduğunu belirterek, “mutluluk ve felaket, eyleme dayanır; hayatımızın son ereği ise, eylemdir, yoksa eylemin dışında olan bir şey değil” demektedir (aristoteles, 2005, s. 24).
    belit