1. söz söylerken gerekli kelimeyi bulamayan bir kimsenin kullandığı bir söz.

    "efemine söyleyeyim, sütlü bir mısır kebabı derken bir sivrisinek bulutudur havalanmış çeltik batağından." - b. r. eyuboğlu

    türk dil kurumu tdk
  2. türkçede "kadınsı" anlamında kullanılan bir sıfat olup, çoğunlukla bir erkeğe ait kadınsı nitelikleri betimlemek, maskulen bireyin sergilediği feminen özellikleri belirtmek için kullanılır. bu bağlamda erkek bireyin kadın doğasına özgü rollerden birini ya da birkaçını (ç)alması da efeminelik olarak tanımlanır.

    zaman zaman doğrudan eşcinsellik bildirir bir kavram olduğu yargısına varılır, fakat efeminelik daha çok bir üniseks tutumdur. bu tutum, bir başka ifadeyle, cinsel yönelim aidiyetinin başkalaşmasından ziyade baskın bir cinsiyet kimliği özelliğini taşımamaktan ibarettir. (bkz: üniseks)

    eşcinselliğe ilişkin bir kavram olaraksa, eşcinsel bireyler arasındaki cinsel etkileşimde kadın rolünü üstlenen bireyi ifade eder.