1. egemenlik daha çok iç sorunlarla ilgiliyken bağımsızlık dış işleri ile ilgilidir.
  2. aralarındaki farkın açıklanmasına ihtiyaç duyulmayacak kadar birbirlerinden uzak iki kelime.

    ancak madem ki birileri ihtiyaç duymuş;

    egemenlik, hakimiyet ile eş anlamlıdır, güç, kuvvet, 'hak' belirtir, bağımsızlık ise adı üstünde "bağımlı" olmama durumu. bağımsızlık, ancak bağımlı olmayıp zayıf olunmadığı için belki, güç, kuvvet ve hakla ilintilendirilebilir.
  3. ygs tarih sorularında sıklıkla sorulan fark.
    bu yıl sorarlarsa bir soru cepte, tanım yapan youserlara teşekkürler :')
  4. yok