1. aralarındaki farkın açıklanmasına ihtiyaç duyulmayacak kadar birbirlerinden uzak iki kelime.

    ancak madem ki birileri ihtiyaç duymuş;

    egemenlik, hakimiyet ile eş anlamlıdır, güç, kuvvet, 'hak' belirtir, bağımsızlık ise adı üstünde "bağımlı" olmama durumu. bağımsızlık, ancak bağımlı olmayıp zayıf olunmadığı için belki, güç, kuvvet ve hakla ilintilendirilebilir.
  2. yok