1. en mükemmel, eksiği olmayan, en olgun.
  2. arapça ism-i tafdil kalıbında bir kelime.

    ke-me-le olgunlaşmak; kâmil olgunlaşmış, olgun; ekmel en olgun, mükemmel demektir.