• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
Yazar Elif Çepni
ekonomik ve finansal göstergeler rehberi - prof. dr. elif çepni
kitap, uzun yıllar üniversitelerde "iktisada giriş, temel ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, iktisadi kalkınma, türkiye ekonomisi" derslerini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda "temel ekonomi, ekonomik ve finansal verilerin okunması" gibi konularda eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulara ve mesleki tecrübelerine dayanarak hazırlamış olduğu konulardan oluşmaktadır. ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

kitapta, her gün etrafımızda duyduğumuz 280'den fazla temel ekonomik ve finansal kavramın ne anlama geldiği, ekonomide hangi olayın ekonomik göstergeleri nasıl etkilediği konuları örneklerle açıklanmıştır. örneğin herkes enflasyon düşerken fiyatlarında düşeceğini düşünür, aslında düşük enflasyon fiyatların artış hızını etkileyen bir ekonomik olaydır. yine, gayri safi milli hasıla ile gayri safi yurt içi hasıla'nın aynı olduğu düşünülür aslında ikisi farklı ekonomik değerlerdir. kitapta, bu ve buna benzer temel ekonomik kavramlar işlenmiş ve örneklerle açıklanmıştır. konular sadece türkiye özelinde anlatılmamış, dünyadaki önemli ekonomik ve finansal kavramlara da yer verilmiştir.

eser, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, ekonomi ile ilgilenen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir. kitapta, aşağıda yer verilen sorulara benzer konuların cevaplarını bulabilirsiniz.

neden enflasyon düşerken fiyatlar düşmez?
tüfe ve üfe nasıl hesaplanır?
cari açık nedir?
döviz kurunu yani dövizin fiyatını hangi faktörler belirler?
bileşik faiz ve reel faiz nasıl hesaplanır?
gayri safi milli hasıla ile gayri safi yurt içi hasıla'nın farkı nedir?
satın alma gücü paritesi ile kişi başına milli gelir niye türkiye'de daha fazla çıkmaktadır?
spekülasyon nedir, kimler spekülatördür, her spekülasyon kötü müdür?
faiz dışı fazla nedir?
hazine tahvili ve bonosu arasındaki fark nedir?
genel bütçe, katma bütçe, konsolide bütçe neyi ifade ederler?
para piyasası ve sermaye piyasasının farkı nedir?
texas zombie banka oranı nasıl hesaplanır?
jp morgan embi endeksi hangi konularda yol göstericidir?
önemli uluslararası borsa endeksleri hangileridir (ftse, standard &poor's 500, dow jones, nikkei vd) imkb'nin temel endeksleri hangileridir (ulusal 100,50 ve 30, vd) eurodollar piyasası nedir?
kaç çeşit getiri eğrisi vardır?
sendikasyon kredisi nedir?
baltık kuru endeksi hangi maliyetleri içerir?
kalkınma istatistikleri nasıl yorumlanır?
finansal tablolar nasıl okunur?
korku endeksi ve ism-pmi endeksi nedir?
rezerv opsiyon katsayısı neyi ifade eder?

kitapta bulunan konu başlıkları
-veri-istatistik-gösterge
-grafikler
-parasal istatistikler
-döviz kuru, satın alma gücü paritesi
-finansal istatistikler (the dow jones, nasdaq, ftse)
-reel ve nominal değer
-reel faiz, bugünkü değer
-endeksler ve endeks hesaplamaları (paasche, laspeyres, gdp deflatör)
-gsmh, gsyih
-kamu maliyesi
-ödemeler bilançosu
  1. ekonomi ilmini lisans derecesinde alanların bile tekrardan alıp okuması gerektiğini düşündüğüm ülkemizde finansal okur-yazarlığın artırılmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğün güzide eserdir. üçüncü baskısını yapmıştır.