1. eksik kavramı üzerine çok değil birazcık düşününce bile eksik denen şeyin mümkünü olmadığı anlaşılır.

  bu cümle eksi..

  mesela bu yukarıdaki cümle bir şeyin eksiği değildir. kendisinin, yani 'bu cümle eksi..'nin kendi tam'lığıdır. eksiğin olanağına kavuşturulması sadece bir sanıdır. 'bu cümle eksiktir'e koşullanmış deterministik logos, sanrısal bir 'eksiklik' yaratır.

  evreni ufalamak, bütüne karşı saygıyı yitirmek ge­rek. der nietzsche.
  burada bahsettiği 'bütünlük' sihr'i bütünlüklerdir elbet. yani logosun suni üretileri olan bütünlükler. zira logos nereden kaynağını aldığı belirsiz şekilde hadsizce şey'lere 'tamlık' 'eksiklik' yükler.
  lakin şey'lerin kendi dışındalıklarının kendileriyle ilişiği üzerine tanımlanması büyük hatadır.
  yozlaşmış insan da aynen böyledir. kendi dışındalıklarının kendisiyle ilişkisini referans alarak kendisini tanımladı ve yaşadı. asla kendi'sini yaşamadı.
 2. yok